אודות

חווה חקלאית בשיתוף הקהילה, שמהווה מסגרת תעסוקתית וחינוכית עבור בני נוער על סף נשירה או שאינם חלק ממערכת החינוך הפורמלית.

העבודה בחוות 'קיימא בארותיים' מבוססת על מודל CSA  – community supported agriculture (חקלאות בשיתוף הקהילה), שבו הקהילה אינה רק צרכנית של התוצרים החקלאיים השבועיים, על ידי רכישה של ירקות הגדלים בחווה בשיטה אורגנית בשיטת סל ירקות שבועי, אלא גם לוקחת חלק פעיל בתהליך יצירת שינוי צרכני הכולל שאיפה לאפס בזבוז מזון, היכרות אישית עם המגדלים ומקורות המזון שלנו ויצירה של תרבות אוכל מקומית. החווה פתוחה לאירוח של ימי התנדבות, אירועים פרטיים ומאפשרת מקום למפגשים קהילתיים ובית להרצאות.

החווה מספקת לבני הנוער המועסקים בה מקום עבודה בשכר ומאפשרת להם למידה תוך כדי התנסות חברתית עם דמויות בוגרות השותפות לעשייה, לצד לקיחת אחריות, עבודת צוות, יוזמה, מנהיגות ויצירתיות הנדרשות מהם בעבודה החקלאית ובהתמודדות עם האתגרים שהטבע מציב. כל זאת כחלק מהתפיסה שחינוך המתקיים מתוך עשייה, בתוך קהילה ותחושת משפחתיות, מגשר על הפערים שיצר אורח החיים המודרני בין העשייה שלי לתועלת החברתית והמשפחתית שלה ותחושת הערך העצמי, ובין מבוגרים לצעירים. בני הנוער לוקחים חלק בכל התפקידים בחווה, מהכנת הקרקע לשתילה ועד המכירה השבועית של ארגזי הירקות ושותפים מלאים באירועים המתקיימים בחווה, המהווים הכנסה עצמאית לעמותה.

הצוות הבוגר מלווה את בני הנוער ומכשיר אותם ביישום הכלים שרכשו בחווה עבור הצבת והשגת מטרות עתידיות, קרובות ורחוקות, כמו סיום לימודים, גיוס לצה”ל והשתלבות בשוק העבודה.